سرطان حنجره

یکی از انواع سرطان است که در ناحیه گلو به وجود می آید و از بیمای های ناشایع محسوب می شودد. میزان ابتلا سرطان حنجره در مردها، ۴ برابر بیشتر از زن ها است و اغلب در بالای ۵۰ سالگی دیده می شود.

نکته: سرطان حنجره از نظر بافت شناسی انواع مختلفی دارد.

این بیماری در افراد سیگاری شایع تر است. احتمال بروز سرطان حنجره در الکلیک ها (به ویژه اگر سیگاری هم باشند)، افرادی که بعضی ویتامین ها و مواد معدنی را