جراحی پلک

از نظر زیباشناسی ، چشم ها مهمترین جزء صورت هستند . چشم ها نشان دهندهً سن فرد ومنعکس کننده حالات هیجانی و خلقی وی هستند . متاسفانه چشم ها و پلک ها زودتر از سایر اجزای بدن علائم و نشانه های پیری را نشان میدهند . به طور طبیعی در سمت بالا و پایین کره چشم کیسه هایی وجود دارند که حاوی چربی هستند.

غشایی نسبتا محکم این کیسه های چربی را در محل خود ثابت نگاه داشته و مانع بیرون زدگی آنها می شود. روی این