خروسک (کروپ)

نوعی بیماری ویروسی است که در آن تورم و التهاب مجرای تنفسی فوقانی ایجاد می شود. این بیماری از ۶ ماهگی تا ۳ سالگی بیشترین شیوع را دارد و پس از ۶ سالگی کمتر روی می دهد، عوامل بیماری خروسک ، ویروس پاراآنفلوآنزا، ویروس سن سی شیال تنفسی یا آنفلوآنزای نوع A یا B یا هموفیلوس آنفلونزا هستند. بعضی از باکتری های دیگر هم موجب خروسک می شوند. بیماری کروپ در اواخر پاییز و تمام زمستان بیشترین شیوع را دارد.

علایم

- در افراد مبتلا به