عارضه گوش شناگران

عفونت گوش شناگران

فصل گرما به نیمه راه رسیده است و به قولی چله تابستان شده است. در هر فصلی هم بیماری‌هایی شایع می‌شود. عفونت گوش هم از آن دسته بیماری‌هایی است که با تغییر فصل گونه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. عفونت گوش خارجی که در اصطلاح «گوش شناگران» هم قلمداد می‌شود در تابستان و گرما شایع‌تر و عفونت گوش میانی در فصل سرما افراد بیشتری را به خود مبتلا می‌کند.گوش خارجی شامل لاله گوش ، مجرای شنوایی و نیز پرده گوش می‌شود. عفونت‌های گوش خارجی از شایع‌ترین بیماریهایی