شکستگی لاله گوش

یکی از صدماتی که ممکن است به لاله گوش وارد شود ، ضربه هایی است که ممکن است باعث شکسته شدن لاله گوش شوند. البته این یک اصطلاح است و در واقع درون لاله گوش هیچ استخوانی وجود ندارد تا بشکند . شکستگی لاله گوش اصطلاحا وقتی بکار می رود که غضروف لاله گوش بر اثر ضربه ، بشکند .

شکستگی لاله گوش بیشتر در کشتی گیرها یا مشت زنان رخ می دهد . معمولا وقتی لاله گوشی شکست اگر به موقع به پزشک مراجعه