مراقبت های بعد از عمل جراحی زیبایی پلک

 * بلافاصله بعد از عمل جراحی زیبایی پلک  داروی مسکن تجویز می شود.معمولاً استامینفون کدئین و روی محل عمل زیبایی پلک یک گاز استریل و روی آنرا کیسه یخ میگذاریم.(کیسه یخ استاندارد برای چشم موجود است و میتوانید از داروخانه ها تهیه کنید اگر خودتان درست میکنید دو کیسه فریزر را درون بگذاریم تا هیچگونه آبی روی محل نچکد . ۲۴ ساعت اول فقط برای رفتن دستشویی و غذا خوردن کیسه یخ را از روی چشم بردارید و بقیه اوقات کیسه یخ روی محل زخم باشد.

اینکار موجب کاهش ورم