مراحل عمل جراحی رینوپلاستی

در ملاقات اولیه، بینی شما از نظر ظاهری و وضعیت تیغه بینی ، شاخک های داخل بینی و….. مورد معاینه قرار خواهد گرفت و ازخواسته ها و انتظارات شما از رینوپلاستی مطلع خواهیم شد و متقابلاً اقداماتی که در عمل رینوپلاستی قابل انجام هستند را با شما مطرح خواهیم کرد و شما ازخواسته هایی که ممکن است قابل حصول نباشد نیز آگاه خواهید شد. در صورتی که مایل باشید از بینی شما عکسی دیجیتالی گرفته خواهد شد و با استفاده از کامپیوتر طراحی بینی بعد از عمل جراحی بینی خودتان