گلودرد

گلودرد که به آن التهاب گلو (التهاب حلق یا فارنژیت؛ pharyngitis) هم گفته می شود، التهاب دردناک ناحیه ی گلو است که در اغلب موارد (۹۰%) ناشی از عفونت ویروسی است و در سایر موارد، منشأ باکتریایی دارد. در بعضی موارد گلودرد در اثر تحریک عوامل مانند مواد آلوده کننده یا مواد شیمیایی ایجاد می شود.

ویروسی

گلودردهای ویروسی در اثر انواع مختلف عفونت های ویروسی ایجاد می شوند؛ از جمله آدنوویروس ها، (شایع ترین ویروس های ایجاد کننده هستند و به طور معمول میزان بزرگی