علت گوش درد

عوارض

علت گوش درد و راههای درمان درد گوش را نباید ساده پنداشت. فرقی نمی کند که علت درد در گوش خارجی باشد یا در گوش میانی، زیرا به هر صورت٬ تورم گوش می تواند عوارض و پیامدهای خطرناکی را به دنبال داشته باشد.

تب بالا، اختلال در شنوایی و احساس فشار در گوش از نشانه های آشکار ورم در ناحیه گوش میانی است و اگر بسرعت گوش درد درمان نشود، مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت. در چنین حالتی از گوش درد ، در پشت