درمان بینی کج و پیچ خورده

ـــ  درمان بینی کج و پیچ خورده :

 درمان بینی کج و پیچ خورده  تنها جراحی  عمل  بینی کج و پیچ خورده میباشد.   بینی کج و پیچ خورده  که به‌دنبال ضربه حاد ایجاد شده باشند، معمولا جا اندازی و گچ گرفتن کافیست ولی‌ صاف کردن یک بینی کج و پیچ خورده  که زمانی‌ طولانی از آن گذشته باشد از موارد مشکل رینوپلاستی  است.

هدف از جراحی عمل کجی بینی و پیچ خورده  در این بیماران بهبود بخشیدن تنفس و ظاهر بینی‌ است. جراح  عمل بینی  باتجربه ابتدا آنالیز دقیقی‌ از