عوارض سینوزیت حاد

عوارض سینوزیت حاد :
حمله ی آسم :

سینوزیت حاد  می تواند به عنوان آغازگر حمله ی آسم عمل کند.

سینوزیت مزمن:

 

سینوزیت حاد می تواند به  سینوزیت مزمن  تبدیل شود.اگر  علائم سینوزیت  بیش از ۸ هفته به طول بیانجامد سینوزیت مزمن روی داده است.

مننژیت:

 

سینوزیت حاد ممکن است عفونت به مغز نیز گسترش یابد و موجب بروز مننژیت شود.

مشکلات بینایی:

 

اگر عفونت به حفره ی چشم گسترش پیدا کند ، در اثر سینوزیت حاد  ممکن است به کاهش بینایی و حتی در مواردی به نابینایی منجر