روش های جراحی پلاستیک

انواع روش ها مورد استفاده در جراحی پلاستیک  :

۱- لیپوساکشن (liposuction) .

2- تزریق کلاژن (collagen injection)

3- لیزردرمانی (Laser therapy).

- در جراحی پلاستیک ، انتقال بافت پوست (پیوند پوست) یکی از شایع ترین روش های مورد استفاده است. پیوند (گرافت)  به قطعه ای از بافت زنده ، عضو و غیره گفته می شود که از یک قسمت بدن به قسمت دیگر انتقال می یابد.

سه نوع پیوند مهم پوستی :
۱-  اُتوگرافت (autograft):

اتوگرافت نوعی پیوند پوستی است که