علت پولیپ بینی

پولیپ بینی علت های گوناگونی دارد از جمله علل آن می توان گفت پولیپ بینی همیشه به دنبال یک آلرژی اتفاق می‌افتد. البته نه به این سرعت که گفتم. ما انسان‌ها در محیط زندگی‌مان گاهی به بعضی مواد آلرژی داریم، یعنی حساسیت خاصی نسبت به برخی مواد مثل گردوخاک، گرده‌های گیاه، مواد آرایشی، مواد غذایی، برخی انواع پوشاک و لباس‌ها داریم که باعث می‌شوند بدن ما در مواجهه با آنها عکس‌العمل نشان بدهد. اگر به این واکنش‌های بدن مانند عطسه، سرفه، تنگی نفس و علایم دیگر اهمیت ندهیم و