مرور برچسب

آپنه خواب انسدادی

آپنه خواب و مشکل تنفسی بینی

آپنه به معنای توقف جریان هوا از دهان و بینی به مدت 10 ثانیه است. اندکس آپنه: تعداد دفعات آپنه در ساعت سندرم آپنه خواب (SAS): تعداد 30 مورد آپنه در طی 7 ساعت خواب هیپوپنه (hypopnea): کاهش حجم هوای عبوریانواع آپنه خواب آپنه خواب به 3…