علت وزوز گوش چیست؟

وزوز گوش یک صدای غیرطبیعی در گوش یا درون سر است بدون این که با منابع خارجی ایجادکننده آن ارتباطی داشته باشد. معمولا صدا به صورت زنگ، وزوز و همهمه احساس می شود که می تواند به صورت حمله ای، دائمی، ضربان دار یا یکنواخت یا حتی همراه با کاهش شنوایی باشد. وزوز گوش معمولا ناشناخته است، اما ممکن است به علل آسیب در حلزون گوش، سیستم عصبی، عروقی، مکانیکی، عضلانی یا بدخیمی باشد

اختلالات و وزوز گوش

حدود ۹۰ درصد از موارد وزوز گوش به