مراقبت های لازم پس از عمل جراحی شکستگی بینی

خود را از ضربات محافظت نمایید و تا توقف خونریزی استراحت کنید .

هنگام خواب به پشت بخوا بید و زیر سر خود ۲ بالش بگذارید

موقع خوابیدن روی بینی غلت نزنید و از فشار به بینی خودداری کنید.

حتما از بخور استفاده کنید .

برای کاهش درد از کیف یخ روی موضع عمل استفاده کنید.

جهت پیشگیری از عفونت پس از عمل آنتی بیوتیک تجویز می شود که باید به موقع استفاده کنید.برای تسکین درد نیز