دستورات بعد از عمل جراحی رینوپلاستی

دستورات بعد از عمل جراحی رینوپلاستی :

۱- برای مدت چهار روز اول بعد از عمل جراحی بینی  لازم است در وضعیت نیمه نشسته استراحت کنید(سر شما همیشه بالاتر از قلبتان قرار گیرد) و یک هفته دیگر هم از دو بالش استفاده کنید.

۲- آنتی بیوتیک تجویز شده بعد از عمل جراحی بینی (معمولا کپسول سفالکسین) را سرشش ساعت میل کنید ؛ در صورت فراموش شدن نوبت بعدی را دو برابر مصرف کنید ؛ معمولا تا  خارج کردن تامپون  و اسپلینت بینی باید مصرف آن را ادامه دهید