عمل جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی بینی اگرچه بسیار ساده به نظر می آید ، لیکن داشتن اطلاعات علمی از آناتومی و فیزیولوژی بینی ، دید هنری و طراحی قوی و تجربه کافی و از ضروریات درست انجام دادن آن است. زیرا بر خلاف تصور عموم که بینی را یک ساختمان واحد می دانند ، اسکلت بینی از ۷ قطعه استخوان مختلف و ۵ قطعه غضروف تشکیل شده است ، که توسط عضلات متعدد وپوست از بیرون ومخاط از داخل پوشیده است و ازطرفی دیگر به علت عدم دید کافی به فضای بسته بینی