تنگی سوراخ بینی

تنگی سوراخ بینیشایع ترین و مهم ترین مشکل تنفسی در بینی های عمل شده است. در جراحی پلاستیک بینی، تغییرات دریچه بینی حتی در مقیاس میلی متری، می تواند سلامت بینی را به خطر بیندازد.

به طور کلی، در مدخل بینی ۲ دریچه وجود دارد؛ دریچه خارجی بینی (همان سوراخ های بینی هستند که ممکن است در عمل جراحی بینی بیش از حد کوچک شده باشند و موجب ایجاد مشکلات تنفسی شوند) و دریچه داخلی بینی (که در بخش درونی تر سوراخ های بینی قرار