عمل زیبایی گوش در کودکان

بهترین زمانی که برای عمل زیبایی گوش در کودکان توصیه می‌شود براساس نوع بدفرمی متفاوت است، ولی معمولا برای بدفرمی‌های لاله گوش بهترین زمان عمل زیبایی گوش در کودکان ۷ـ۵ سال است، یعنی زمانی که رشد گوش در کودک تکمیل شده زیرا رشد لاله گوش از نوزادی تا ۳ سالگی سیر بسیار سریعی دارد و تقریبا در ۷ سالگی به حداکثر رشد خود رسیده و بیشتر از این مقدار بزرگ نخواهد شد. از طرف دیگر به دلیل توجه خاصی که کودکان در این سن به اندام و