افتادگی نوک بینی بعد از جراحی زیبایی

افتادگی نوک بینی بعد از جراحی زیبایی

گاهی شما میلیون ها تومان برای بالا بردن نوک بینی خود خرج می کنید ولی بعد از مدتی ، می بینید که دچار افتادگی نوک بینی شده اید و وقتی به جراح زیبایی بینی تان هم گله می کنید ، جواب می شنوید که : « تقصیر خودتان است ؛ چون خودتان نسبت به مراقبت های بعد از عمل جراحی بینی ، بی توجه بوده اید. » اما قضیه به همین سادگی ها هم نیست.

افتادگی نوک بینی و زیبایی چهره

ـ از