دلایل انسداد مجاری بینی

یکی دیگر از علل انسداد بینی هایپر تروفی یا همان بزرگ شدگی شاخک بینی است. بزرگ شدگی شاخک در بینی خود به دو دسته استخوانی و مخاطی تقسیم میگردد. درمان هر یک از این دو نوع با دیگری متفاوت است.

علل هایپرتروفی مخاطی شاخک، خود شامل دو گروه رینیت آلرژیک و غیر آلرژیک است. رینیت آلرژیک همان چیزی است که در میان مردم به آلرژی فصلی معروف است و علائمی نظیر عطسه و آبریزش از بینیرا در بیمار در اپیزودهای مختلفی در سال شاهد هستیم.