تشخیص و درمان‌ اختلالات‌ بویایی‌

تشخیص اختلال‌ عملکرد بویایی‌

 ارزیابی‌ بالینی‌ اختلال‌ عملکرد بویایی‌ شامل‌۴ مؤلفه‌اصلی‌ است‌.

۱ـ در شرح‌ حال‌ بیمار باید در مورد طبیعت‌ ودرجه‌ ضایعه‌، طرز شروع‌، علایم‌ همراه‌، مصرف‌ هر گونه‌دارو، اعمال‌ جراحی‌ پیشین‌، وقایع‌ گذشته‌ نظیر عفونت‌های‌ویروسی‌، ضربه‌های‌ سر یا سابقه‌ تماس‌ با مواد شیمیایی‌ پرسش‌ شود.

۲ـ باید معاینه‌ کامل‌ سر و گردن‌ با تأکید روی‌معاینه‌ اعصاب‌ مغزی‌ و معاینه‌ اندوسکوپی‌ حفره‌ بینی‌انجام‌ شود.

۳ـ عملکرد بویایی‌ با استفاده‌ از محلول‌های‌ مایع‌رقیق‌ شده‌ مواد بودار که‌ در بطری‌های‌ بدون نام قرار