انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی عبارتند از:

الف. جراحی هایی که به منظور اصلاح عملکرد بینی انجام میپذیرند

ب. جراحی هایی که به منظور اصلاح شکل ظاهری بینی انجام میپذیرند.

اصلاح عملکرد بینی

دسته اول با هدف اصلاح عملکرد بینی انجام می گیرد. شایع ترین مشکل عملکردی بینی، گرفتگی راه تنفسی بینی است. سر دسته جراحی های عملکردی بینی، جراحی انحراف بینی یا سپتوپلاستی با هدف اصلاح انحراف تیغه میانی بینی و برطرف سازی گرفتگی بینی است. علاوه براین مسایلی نظیر پولیپ و تورم