انواع جراحی عمل بینی

انواع جراحی عمل بینی :

 

ــ جراحی های  عمل بینی را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم:

 

1-جراحی های  عمل بینی  که در قدیم خیلی معمول بوده و روش های کاهشی است که الان خیلی از جراحان  عمل بینی ، این روش را دارند ولی اینها نتایج درازمدت شان ثابت شده که دچار افتادگی بینی می شوند و علاوه بر این افتادگی بینی  ، که در حقیقت یکی از عوارض این جراحی های  عمل بینی است  ، به خاطر تضعیف ساپورت بینی ممکن است بدشکلی های دیگری نیز ایجاد شود و