برنامه ریزی در عمل جراحی بینی

برنامه ریزی  در عمل جراحی بینی  :

برای عمل جراحی  بینی خود مانند یک سفر برنامه ریزی کنید، باید بسیاری از جزئیات را مد نظر داشته باشید. فهرست زیر برای شروع به شما کمک می کند.

*  اگر شاغل هستید، عمل جراحی بینی  را اواسط هفته انجام دهید تا قبل از برگشتن به شغل خود، زمان بیشتری برای دوره ی نقاهت داشته باشید.

 * اگر سنتان بالای ۴۰ سال است یا مشکل پزشکی دارید، ممکن است به الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب و عکس سینه