عوارض تنفسی ناشی از عمل بینی و علل آنها

عوارض تنفسی بعد از عمل بینی ممکن است از مشکلات مختلفی ناشی شود که عبارتند از:

• چسبندگی‌های داخل بینی بعد از عمل و مشکلات تنفسی

ایجاد زخم در هر بافتی از بدن موجب برانگیختن واکنش‌هایی در جهت ترمیم زخم می‌شود. در بینی هم واکنش‌های ناشی از برش‌ها و زخم‌های جراحی ممکن است به چسبندگی سطوح مختلف از بافت‌های پوشاننده بینی به هم منجر شده و راه تنفسی را مسدود کند. اقدامات زیر توسط جراح بینی احتمال این عارضه را به حداقل می‌رساند:

- حداقل دستکاری‌های داخل بینی در