مرور برچسب

بزرگی توربینه‌های بینی

مدل های بینی

عمل زیبایی بینی بدون اغراق شایع‌ترین عمل زیبایی در جهان و ایران است. درباره‌ی تکنیک‌های جراحی بینی و مسائل تخصصی، مطالب فراوانی در دسترس عموم قرار گرفته است. آنچه در اینجا به آن می‌پردازیم. بیشتر، از دیدگاه عملی و نحوه برخورد پزشک با بیمار…