مرور برچسب

بزرگی شاخك های بینی و پولیپ بینی

بزرگی شاخک‌های بینی:علت و درمان

در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بیمار به مطب مراجعه کرده و اظهار می‌کند که مبتلا به پولیپ بینی است اما وقتی بینی وی را معاینه می‌کنیم معلوم می‌شود که بیمار به اشتباه، بزرگی شاخک‌های بینی را پولیپ نامیده است. پزشک با معاینه داخل بینی…

بزرگی شاخك های بینی

شاخك های بینی نقش بسیار مهمی در فیزلوژی بینی ایفا می‌كنند. شاخك های بینی به دلایل مختلف مثل التهابهای طولانی حجم زیادی پیدا كرده و مسیر بینی را مسدود می‌كنند. گاهی نیز در معاینات اولیه تشخیص پولیپ بینی روی آنها داده می‌شود. درمان بزرگی شاخك…