بزرگی شاخک های بینی - توربینوپلاستی

آلرژی طولانی مدتی که خوب درمان نشود باعث بزرگ شدن زوائدی در بینی به نام شاخک های بینی می شود آلرژی معمولا با درمان دارویی باید کنترل شود یا با واکسن تا حدی بهبود یابد ولی در صورت بروز عارضه بزرگی دائم شاخک های بینی ممکن است درمان دارویی بزرگی شاخک های بینی کافی نباشد و نیاز به درمان جراحی شاخک های بینی باشد. شاخک های بینی به طور طبیعی در بینی وجود دارند و با کوچک و بزرگ شدن متناوب به صورت یک ترموستات میزان عبور