مشکل تنفسی بعد از عمل بینی

علل متعددی منجر به مشکل تنفسی بعد از عمل بینی می‌شوند که مهمترین آن‌ها عدم توجه کافی به معاینه داخل بینی قبل از عمل جراحی می‌باشد. قبل از عمل حتماً باید معاینه داخل بینی جهت بررسی وضعیت تیغه بینی و انحراف بینی احتمالی آن و وضعیت شاخک‌های بینی و تورم و مشکلات احتمالی آن و بررسی ناحیه عبور هوا از داخل بینی انجام شود.

اگر بیمار انحراف تیغه بینی دارد، حتماً حین عمل بینی باید اصلاح شود. اگر شاخک‌های بینی در اثر حساسیت متورم هستند،