درمان سینوزیت

درمان سینوزیت :

 

آیا همه سینوزیت‌ها باید درمان شوند؟

 

درمان سینوزیت و جراحی سینوس  به علت ایجادکننده آن بستگی دارد. به طور قطعی عواملی که سبب التهاب مجرای ارتباطی سینوس‌ها به بینی شده‌اند باید برطرف شوند تا ارتباط سینوس و حفره بینی دوباره برقرار شده و ترشحات سینوس‌ها تخلیه تا از اضافه شدن عفونت به آن جلوگیری ‌شود. درمان به موقع سینوزیت مهم است زیرا تاخیر در درمان سینوزیت بخصوص فرم  سینوزیت حاد آن می‌تواند منجر به سینوزیت مزمن  شود. علاوه بر آن چون سینوس‌ها در اطراف چشم، حفره بینی و دهان قرار