مرور برچسب

بهترين دکتر متخصص جراحي زيبايي بيني در تهران

انواع بیهوشی در عمل جراحی بینی

بیهوشی عمومی در عمل جراحی بینی : در حال حاضر، اغلب جراحی های زیبایی بینی در شرایط بیهوشی عمومی انجام می شود. در بیهوشی عمومی بدن به خواب عمیقی فرو می رود و به طور موقت بدن فلج می شود. دیگر خودتان نفس نخواهید کشید بلکه متخصص بیهوشی پس از…