رویکرد جدید در جراحی پلاستیک بینی

یکی از تازه‌ترین این پیشرفت‌ها، تغییر در رویکرد جراحان برای جراحی‌های زیبایی بینی است.

با پیشرفت وسایل و تجهیزات جراحی و تغییر روش‌های زندگی و نیز گرایش به لوکس گرایی، رویکرد به جراحی زیبایی بینی توسعه یافته تا جایی که امروزه رایج‌ترین عمل جراحی پلاستیک و زیبایی در دنیا و در کشور ما به شمار می‌رود.

در حال حاضر کشور ما یکی از مراکز مهم جراحی پلاستیک بینی در دنیا بوده که در این زمینه تکامل زیادی نیز یافته و پیشرفت‌های قابل توجهی