مرور برچسب

بهترین درمان التهاب حنجره

التهاب حنجره (laryngitis)

حنجره انسان حنجره (لارنکس؛ larynx) که به آن گلوت (glottis) هم گفته می شود عضو تولید صدا و مسیر عبور هوا از بین قسمت تحتانی حلق در بالا و تراشه (نای) در پایین است و از سطح چهارمین مهره تا ششمین مهره امتداد دارد و طول حنجره حدود 5 سانتی متر…