مرور برچسب

بهترین درمان اوتیت مدیای گوش با ترشح

اوتیت مدیا (عفونت‌ گوش میانی)

● اوتیت مدیا به سه صورت دیده می شود : ۱) اوتیت مدیای حاد (AOM:Acute Otitis Media ) معمولاً یک عفونت باکتریائی حاد بهمراه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می باشد . ۲) عود کننده : اگر اوتیت مدیای حاد که عفونت حاد گوش میانی می باشد سه بار یا بیشتر…