مرور برچسب

بهترین درمان شکستگی لاله گوش

شکستگی لاله گوش

یكی از صدماتی كه ممكن است به لاله گوش وارد شود ، ضربه هایی است كه ممكن است باعث شكسته شدن لاله گوش شوند. البته این یك اصطلاح است و در واقع درون لاله گوش هیچ استخوانی وجود ندارد تا بشكند . شكستگی لاله گوش اصطلاحا وقتی بكار می رود كه غضروف…