مرور برچسب

بهترین درمان عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجى به دلیل آنکه بیشتر در شناگران دیده می شود، به نام گوش شناگر (Swimmer's ear) شناخته مى شود. عارضه عفونت گوش خارجی هنگامی رخ می‌دهد که لاله گوش و مجرای خارجی گوش ملتهب، عفونی و دچار تحریک شود.علت آن چه که باعث مى شود…