مرور برچسب

بهترین درمان پولیپ طناب صوتی

پولیپ طناب صوتی

پولیپ ها و گره ها (نُدول) های طناب صوتی، توده های کوچکی هستند که در بعضی از افراد بر روی طناب های صوتی ایجاد می شوند. معمولاً ضایعات مزبور در افرادی که بیش از حد صدای خود استفاده می کنند (مثل سخنران ها، خواننده ها، معلم ها و روحانیون) ایجاد…