مرور برچسب

بهترین درمان کم شنوایی حسی عصبی

کم شنوایی حسی عصبی

علائم کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهنجاری های گوش داخلی و یا راه های عصبی شنوایی ، کم شنوایی حسی عصبی (SNHL) نامیده می شود. علائم کم شنوایی حسی عصبی در روی رادیوگرام هم منحنی نتایج BC,AC بدین صورت است که : هر دو منحنی در خارج از محدوده…