کم شنوایی گوش

انواع کم شنوایی گوش را می‌توان با استناد به این سه مورد توضیح داد:

الف) آناتومی و فیزیولوژی

ب) نتایج آزمون ادیومتری (شنوایی‌سنجی)

ج) نشانه‌های فرد بیمار

به عبارت دیگر کم شنوایی گوش همراه با برخی تغییرات در عملکرد فیزیکی سیستم شنوایی است، توانایی پردازش صوت را در فرد متاثر می‌کند و فرد را با اختلالاتی در ارتباط روبرو می‌سازد.

کم شنوایی گوش را می‌توان در ۳ نوع کم‌شنوایی انتقالی، حسی عصبی و آمیخته تقسیم نمود.