مرور برچسب

بهترین دکتر متخصص تشخیص سینوزیت چرکی

سینوزیت چركی مزمن

سینوزیت چرکی مزمن :  نادیده گرفتن سینوزیت حاد یا  سینوزیت تحت حاد و آسیب مخاط داخل سینوس ها به دلیل حملات راجعه سینوزیت، منجر به تغییرات دائمی مخاطی می شود. این التهاب مزمن، تحت عنوان سینوزیت چركی مزمن نام می گیرد. سینوزیت مزمن می تواند…

سینوزیت چركی حاد

سینوزیت چركی تحت حاد: در ۱۰% موارد سینوزیت چركی حاد بیماری به صورت عفونت سینوس ها تحت حاد ادامه پیدا می كند. در سینوزیت چركی حاد، تنها علامت ترشح مستمر چركی از بینی است. ممكن است احساس پری بینی، ناراحتی و درد مبهم روی سینوس مبتلا، خستگی و…