مرور برچسب

بهترین دکتر متخصص پیشگیری از سینوزیت

راههای پیشگیری از عود کردن سینوزیت

راههای پیشگیری از عود کردن سینوزیت :به منظور پیشگیری ازعود کردن سینوزیت و یا کمک به بهبود سریع ترآن چه باید کرد؟ ۱- پیشگیری از سینوزیت با  "بخور": تنفس هوای مرطوب و گرم باعث کاهش تورم منافذ سینوس ها خواهد…