بهترین سن برای عمل زیبایی بینی

انتخاب افراد مناسب برای عمل زیبایی بینی نتیجه همفکری بیمار و پزشک است. تشخیص اینکه بینی بیمار دچار مشکل است یا نه به‌عهده بیمار و پزشک است. ممکن است کسی از نظر دیگران بینی زیبا وسالمی داشته باشد اما از نظر تنفسی دچار مشکل باشد. عکس قضیه هم ممکن است؛ یعنی فردی که از ابتدای زندگی تنفس از راه بینی نداشته و احساس ناراحتی هم نمی‌کند. همچنین سن عمل بینی در این تشخیص اهمیت دارد.

مسلما چنین کسی هیچ‌گاه به جراح عمل زیبایی بینی مراجعه