درمان عفونت گوش شناگران

عفونت گوش شناگران

شرایطی که موجب افزایش رشد باکتری ها در گوش خارجی و عفونت گوش شناگران می گردند، عبارتند از:

- افزایش رطوبت گوش: تعریق زیاد، هوای مرطوب و یا باقی ماندن آب در گوش بعد از شنا یا استحمام می تواند محیط مطلوبی را برای رشد باکتری ها و عفونت گوش شناگران بوجود آورد.

- خراشیدگی کانال گوش: تمیز کردن گوش با گوش پاک کن، خاراندن گوش توسط انگشت و یا قرار دادن هدفون و یا سمعک می تواند باعث پارگی پوشش