عمل بینی سربالا

طبق بررسی‌های به عمل آمده در این خصوص علاقه به زیبایی و تغییر چهره موضوعی است که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تعداد این نوع جراحی‌ و عمل بینی سربالا در کشور ما افزایش  یلفته است به طوری که در حال حاضر دختران نوجوان بیشترین افرادی هستند که با مراجعه به کلینیک‌های زیبایی خواستار عمل بینی سربالا هستند تا بینی کوچک و سر بالا داشته باشند، اما غافل از این‌که در اغلب این نوع از عمل بینی سربالا افراد با مشکلات بویایی روبه رو می‌شوند.