نحوه چسب زدن بینی

تاثیر چسب بینی

چسب زدن بینی بر نتیجه نهایی جراحی بینی تاثیر شگرفی ندارد. در ۲ تا ۴ هفته اول پس از جراحی بینی چسب زدن بینی تا حدی از تورم بینی کاسته و مانع تشدید تورم می گردد. در روز های اول نیز چسب زدن بینی ، مانع تجمع خون زیر پوست بینی می شود. اما باید به یاد داشت که استفاده طولانی مدت از چسب روی بینی - بیش از ۲ ماه- نه تنها سودمند نیست، برخی اوقات خود موجب تورم بینی می گردد. در واقع