خونریزی بینی

خونریزی بینی :

بینی  به علت اینکه وظیفه گرم کردن هوای دم و مرطوب نمودن آن را دارد دارای عروق خونی زیادی می‌باشد. اکثریت خونریزی بینی خودبخود و یا با فشار مختصری که خود بیمار به بینی وارد می‌آورد ایجاد میشود. تنها درصد کمی از خونریزی های بینی نیازمند ویزیت پزشک می‌باشد .

علل شایع خونریزی بینی:

 

  ۱ـ ضربه به بینی

 ۲ـ خشکی مخاط بینی

۳ـ فشار خون بالا

۴ـ عفونت دستگاه تنفسی

۵ـ جسم خارجی در بینی

۶ـ بیماریهای انعقادی خون

انواع خونریزی