پنج راه عملی و ساده برای درمان سینوزیت

پنج راه عملی و ساده برای درمان سینوزیت :
راه های درمان سینوزیت :
۱- بخور دو طرف صورت برای درمان سینوزیت :

در ابتدا باید دو طرف صورت غیر از پیشانی را  برای درمان سینوزیت بخور داده به اینصورت که پیشانی را با یک روسری ببندید . مقداری بابونه را مانند چای دم کرده و مقداری جوهر پونه  . زمانی که برای بخور آماده بودید به دم کرده " بابونه "  اضافه کنید و دو طرف صورت را بخور داده و در بخار بابونه و جوهر پونه برای درمان سینوزیت  تنفس کنید