سینوزیت ناشی از انحراف بینی

علاوه بر عواملی مانند آلرژی‌ها، سرماخوردگی، عفونت‌ها و نقص سیستم ایمنی که ممکن است هر فردی را مستعد ابتلا به سینوزیت کند، اختلالات آناتومیک و ساختار سینوس‌ها نیز در ابتلا به سینوزیت نقش دارد، همان‌طور که می‌دانید سینوس‌ها حفراتی توخالی در اطراف بینی هستند که توسط مجاری باریکی به داخل بینی راه دارند و از این طریق، ترشحات داخل سینوس‌ها را به‌وسیله مژک‌های مخاط تنفسی به داخل بینی تخلیه می‌کنند. سردرد سینوسی همراه با بیماری سینوزیت است. سینوزیت بیماری است که در آن پوشش غشای سینوس های شما